הצעדים הנדרשים להחזרת האיזון בין בג"צ לבין הכנסת והממשלה

שתפו:

ציטוטים נבחרים מתוך הכנס של התנועה למשילות ודמוקרטיה שנערך בפורום קהלת

מאיר שטרית: במדינת ישראל אין הפרדת רשויות אמיתית בין הכנסת לממשלה, ולמעשה הפרדת הרשויות מתקיימת רק בין בית המשפט לבין המחוקק והמבצע.

ד"ר בקשי: נדרש להשיב איזון למערכת. במהלך הקדנציה האחרונה של הכנסת החמיר האקטיביזם השיפוטי, ולא מתבצעים מעשים אקטיביים (למעט דיבורים) כנגד התפתחותו של האקטיביזם. מצבינו היום הרבה יותר אקטביסטי מזה בו פתחנו את הכנסת ה-20.

פרופ' דיסקין: חוק יסוד חופש העיסוק נותן לבית המשפט את היכולת לפסול כל חוק כרצונו, שכן הניסוח של התנאים לפגיעה בזכות עמומים ולא ברורים (פסקת ההגבלה).

גדי טאוב: מתרחש תהליך רחב שבמסגרתו האידאולוגיה של זכויות האדם הופכת לאידאולוגיה אנטי לאומית ובהמשך אנטי דמוקרטית.

שמחה רוטמן: מסכים שיש פה מאבק דתי, אלא שהצד הדתי הוא צידו של בית המשפט העליון, שמציב נורמה שכוחות אנושיים אינם מסוגלים לשנות, ושנמצאת מחוץ להישג ידה של החברה

פרופ' קופל: הבעיה שאנחנו עומדים לפניה היא בעיה של מי יכריע בנושאים השנויים במחלוקת. בסופו של דבר למישהו צריכה להיות המילה האחרונה.
פרופ' אלכס יעקובסון: התרופה, קביעת חוקי היסוד והשלמת החוקה כתרופה למצב הקיים, ובזה אני חולק על מה שקבע רובינשטיין בפסק הדין, שיש זכות לבית המשפט העליון לפסול חוקי יסוד.

פרסומים אחרונים:

סרטונים:

חדשות ועדכונים

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט

דילוג לתוכן