השפעתם של ארגוני הקרן החדשה לישראל על דו"ח גולדסטון

שתפו:

תקציר מנהלים
דו"ח גולדסטון אשר פורסם בספטמבר 2009, גרם למדינת ישראל ולצה"ל נזק בין-לאומי חמור.
ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, ביטא את הדברים בכנסת באמרו כי: "ישראל עומדת מול שלושה איומים מרכזיים: איום הגרעין האירני, איום הטילים, ואיום שאני מכנה אותו איום גולדסטון… גולדסטון זו מילת קוד לדבר הרבה יותר רחב – ניסיון לשלול את הלגיטימיות לזכות להגנה עצמית של מדינת ישראל. זה לא התחיל עכשיו, זה נמשך בדרבן בשנת 2000 ובהאג בניסיון לקעקע את גדר הביטחון שמגנה על ילדי ישראל. יש פה בעיה אמיתית לכולנו. האו"ם משיק את דו"ח גולדסטון כשאנו נאבקים לעצור את ירי אלפי הרקטות. אהוד אולמרט הולך להרצות בקולג'ים בארה"ב ומוקיעים אותו שם כפושע מלחמה. אהוד ברק, שר הביטחון, רוצים לעצור אותו בלונדון. וציפי לבני, יו"ר האופוזיציה, מקבלת צו מעצר. אתם בלב יודעים את האמת. יש פה מתקפה כוללת. היא לא על ממשלה זו או אחרת".[1]
נשיא המדינה מר שמעון פרס התבטא בחריפות כנגד הדו"ח באמרו: "הדוח מעניק למעשה לגיטימציה ליוזמות טרור, ליוזמת הירי וההרג. הדוח מתעלם מחובתה וזכותה של כל מדינה להגנה עצמית, דבר שנקבע במפורש באמנת האו"ם".[2]
מחקר זה בוחן את מידת השפעתם של ארגוני "הקרן החדשה לישראל" על היווצרותו של דו"ח ועדת גולדסטון.
 
"הקרן החדשה לישראל" היא קרן הון המשקיעה ומטפחת מאות ארגוני שמאל קיצוניים הפועלים בתחומים שונים. הקרן פועלת בשני מישורים: האחד, מהווה "חממה" להקמת ארגונים חדשים, ומעניקה להם שירותי תמיכה וליווי מקצועיים בפעילויותיהם השונות. השני, המשך תמיכה כספית לארגונים "בוגרי הקרן" וגם לכאלו שאינם.
"הקרן החדשה לישראל" רשומה כארגון בארה"ב ונשיאתה כיום היא, חברת הכנסת לשעבר מטעם מרצ, פרופ' נעמי חזן. על פי הנתונים שמפרסמת הקרן, מאז הקמתה, בשנת 1979, חילקה הקרן למעלה מ-140,000,000 דולר לארגונים שונים. מעבר לחסות שמעניקה הקרן לארגונים הנתמכים על ידה (המכו?נים באתר האינטרנט של הקרן "ארגוני הקרן") דואגת הקרן גם לפרסם את פעולותיהם והישגיהם של הארגונים בסקירות הרבות שמופיעות באתרה באינטרנט.
באפריל 2009 החלה ועדת גולדסטון את פעולתה מטעם האו"ם. לחץ בין-לאומי כבד על האו"ם קדם להחלטה על מינוי הועדה, לחץ לו היו שותפים מישראל בעיקר ארגונים מ"הקרן החדשה לישראל".
דו"ח גולדסטון נעזר בארגונים לא-ממשלתיים רבים (NGOs) כמקורות מידע ואסמכתאות לביסוס טענותיו וממצאיו, ביניהם גם 16 ארגונים הנתמכים מידי "הקרן החדשה לישראל": "עדאלה"; "שוברים שתיקה"; "בצלם"; "האגודה לזכויות האזרח בישראל"; "המוקד להגנת הפרט"; "הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל"; "יש דין"; "רופאים לזכויות אדם"; "גישה"; "במקום"; "רבנים למען זכויות אדם"; "איתך"; "קול אחר" וארגוני "קואליציית נשים לשלום" ובהם, "פרופיל חדש", "מחסום ווטש" ופרויקט "מי מרוויח מהכיבוש".
ניתוח דו"ח גולדסטון מעלה כי משקל ההסתמכות של מחברי הדו"ח על ארגוני "הקרן החדשה לישראל" מתוך כלל המקורות הישראלים עומד על 42%. ניתוח מפורט יותר של הנתונים מעלה כי מבין הארגונים הישראלים המוזכרים בדו"ח, שעל בסיס פרסומיהם מבסס דו"ח גולדסטון את האשמותיו נגד צה"ל וישראל, ישנם כאלה שסותרים בפרסומיהם את טענות הדו"ח או שהינם בעלי עמדה ניטרלית כלפי טענות אלה.מסתבר ש92% מבין הציטוטים המעלים טענות נגד ישראל, מתוך כלל הארגונים ישראלים, מקורם בארגונים הממומנים על ידי "הקרן החדשה לישראל".  בלא  פרסומי הקרן, לא היה לדו"ח גולדסטון ביסוס לרוב טענותיו השאובות כביכול מארגונים ישראלים. יש כאן תופעת "פורפטום מוביולי" מדהימה. הארגונים הלוחצים להקמת הועדה, הם אותם הארגונים עליהם מתבסס הדו"ח כדי להצדיק את טענותיו נגד צה"ל וישראל, חלקם הגדול של ארגונים אלה נתמך מידי הקרן.
ארגוני "הקרן החדשה לישראל", אינם בולטים רק ביחס למקורות ולארגונים הישראלים שהאשימו את צה"ל ומדינת ישראל בפשעי מלחמה, גם מתוך כלל מקורות המידע שעליהם מסתמך הדו"ח, חלק משמעותי ובולט שייך לאותם ארגוני-בת של הקרן (14%). יתר על כן, גורמי תקשורת וארגונים מחו"ל המצוטטים בדו"ח מצטטים את דבריהם של הארגונים מהקרן לביסוס טענותיהם נגד ישראל וגם הערות השוליים של אותם גורמים הן בעצם חזרה על טענות ארגוני הקרן, אלא שהפעם האשמות אלה מופיעות כציטוט מפי מצטטיהם.
16 ארגוני הבת של "הקרן החדשה לישראל", מקבלים במה לפעולותיהם והישגיהם באתר האינטרנט של הקרן החדשה לישראל, בו הם מוצגים כארגונים מ"משפחת הקרן החדשה לישראל". תמיכת הקרן באותם ארגונים מתבטאת בעיקר בהעברת כספים ותרומות. כפי העולה מהדו"חות הכספיים של הקרן, לארגוני הקרן החדשה לישראל אשר היו שותפים לנזק הבינלאומי שדו"ח גולדסטון גרם,  הוזרמו מהקרן בין השנים 2006-2008  7,805,226 דולר. (כמעט 8 מליון דולר!)
בשנים האחרונות, התרחב השימוש בטענת פשעי מלחמה המיוחסים לצה"ל והפך לסוג נשק חדש בידי  ארגוני שמאל, אשר מטרתם ככל הנראה, איננה רק מחאה ציבורית אלא הרתעת חיילי צה"ל ומפקדיו מעצם הנכונות להילחם.
לפעילות הארגונים בתחום נראה כי יש תוצאות אפקטיביות הן באופן ישיר והן באופן עקיף, וביניהן ניתן למנות: גינויים בין לאומיים לישראל; הפגנות נגד ישראל בעולם; דרישות בפועל להעמדת קציני צה"ל לדין במספר מדינות באירופה; לחץ מצד האו"ם ומדינות נוספות על ישראל להפסקת הלחימה; הטלת סנקציות כלכליות על חברות ישראליות; תביעות כספיות של מאות מיליוני דולרים כנגד משרד הביטחון  וגילויי אנטישמיות עקב ההכפשות בעולם.
למעשה קבוצת ארגוני שמאל המקבלת מימון ממקורות זהים בחו"ל, יוצרת לחץ בינלאומי שגורם נזק מדיני קשה למדינת ישראל ופוגע בלגיטימיות של יכולת ההגנה העצמית של המדינה בעתיד. כסף זר מממן את פעילותם  של ארגונים המתכנים ישראלים נגד צה"ל ומדינת ישראל.
יש להדגיש כי חלקם הגדול של ארגונים אלו המצהירים על מטרות "נאצלות" של "מאבק לצדק חברתי" ו"למען זכויות האדם", לא עשו ככל הנראה כמעט דבר למען תושבי שדרות או תושבי הצפון בשעה שאזרחים, אנשים, נשים וילדים סבלו במשך שנים מירי מתמשך של אלפי רקטות, אשר תכליתם הייתה פגיעה מכוונת באוכלוסיה אזרחית ישראלית.
יש לציין כי בו בזמן שארגוני "הקרן החדשה לישראל", שותפים באמצעות דו"ח גולדסטון להכפשת מדינת ישראל וצה"ל בעולם, "הקרן החדשה לישראל" לוקחת חלק בפעילות משותפת עם משרדים ממשלתיים ועם הסוכנות היהודית בפרויקטים חברתיים שונים. פעילות חיובית זו של הקרן מאפשרת לה לגיטימציה ציבורית בגין פעילותה.
פעילויות לדוגמה:
1.       "הקרן החדשה לישראל" מפעילה בשיתוף עם משרד החינוך תוכנית לימודי אזרחות בבתי ספר תיכוניים תוכנית הנקראת "אזרחות פעילה".[3]
2.       "הקרן החדשה לישראל" מפעילה אתפרויקט "אוהדים למניעת אלימות בספורט" המופעל בשיתוף עם משרד התרבות והספורט– מנהל הספורט והמשרד לביטחון פנים– אגף מצילה.[4]
3.       ארגון "פידל" הפועל במסגרת הקרן החדשה לישראל משנת 1998, התבקש על ידי הסוכנות היהודית להרחיב את פעילותו ולהפעיל קבוצות הורים גם במרכזי הקליטה.[5]
4.       פרויקט "תגלית" מפעיל מיזם ייחודי בשיתוף הקרן החדשה לישראל.[6]
לסיכום, המחקר שלפניכם מעלה כי לארגונים הנתמכים מידי הקרן החדשה לישראל הייתה השפעה ניכרת ומשמעותית על היווצרות דו"ח גולדסטון ועל גיבוש האשמותיו כלפי צה"ל ומדינת ישראל. יתרה מזו מכלל החומר המחקרי נראה כי פעולתם המשותפת של חלק מהארגונים במימונה של הקרן, נועדה לא רק למחות כנגד פעילות צה"ל, אלא לתאם פעילות בינלאומית כנגד ישראל. תוצאות פעילותם גרמו נזק מדיני חמור לישראל ופגיעה ביכולתה הצבאית של המדינה להגן על עצמה בעת מלחמה.
40% מהאסמכתאות של דו"ח גולדסטון לביסוס טענותיו מסתמכות על  פרסומים של ארגוני "הקרן החדשה לישראל" (14%) והפלשתינים (26%). לולא הנתונים שהקרן החדשה לישראל המציאה לדו"ח גולדסטון,  למעלה מ90% מהטענות נגד ישראל בהתבסס על פרסומים ישראלים לא היו בדו"ח!

פרסומים אחרונים:

מתספקים את כיתת הכוננות ביתר עלית

מתספקים את כיתת הכוננות ביתר עלית עזרו לנו להמשיך לדאוג ללוחמים ולכיתות הכוננות: https://imti.org.il/project/63715/ הצטרפו לקבוצת הוואטצאפ של אם תרצו Please enable JavaScript to view

סרטונים:

חדשות ועדכונים

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט

דילוג לתוכן