תלונה לרשם העמותות: הארגון יוזמת ז'נבה לא מפרסם בגלוי כנדרש כי הוא נתמך ישויות מדיניות זרות

שתפו:

 

ארגון יוזמת ז'נבה הוא ארגון שתול הממומן על ידי ישויות מדיניות זרות. על פי אתר הארגון "יוזמת ז'נבה היא ארגון ללא כוונות רווח הפועל לקידום הסכם קבע בין מדינת ישראל לפלסטינים […] ופתרון לבעית הפליטים הפלסטינים המבוסס על מעבר למדינה פלסטינית ופיצוי כספי".

 

על פי הדיווחים של ארגון יוזמת ז'נבה לרשם העמותות בשנת 2020 (השנה האחרונה בה העביר הארגון את הדו"חות הכספיים והמילוליים שלו): תקציב העמותה 2,323,803 ₪. התקציב כולל מימון מישויות מדיניות זרות בסך  1,900,749 ₪. כלומר, רוב תקציב הארגון לפי הדו"ח מקורות מישויות מדיניות זרות.

 

למרות זאת, ולכאורה בניגוד לנדרש על פי החוק אין באתר פרסום, לכל הפחות פרסום במקום בולט כפי הנדרש ב"חוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה, תשע"א-2011" ציון לעובדה כי הארגון נתמך על ידי ישויות מדיניות זרות.

מלשון החוק: " 5. (א)  היה לנתמך או למי שפועל מטעמו אתר אינטרנט, יפרסם בו באופן בולט את המידע המפורט בדוח רבעוני שהגיש ואם הוא נתמך שעיקר מימונו מתרומות מישויות מדיניות זרות כאמור בסעיף 5א(א) – יציין גם עובדה זו."

 

כמו כן לאחרונה מנהל הארגון פרסום הכולל סרטון שיש בו כדי לקדם את מטרותיו המיועד והזמין לציבור ונעשה בעמוד בית שהוא מפעיל באתר אינטרנט ובפרסומים אלה הוא אינו מציין שעיקר המימון שלו מישויות מדיניות זרות.

 

לאור ממצאים אלו ומכוון שנראה שהמסע הציבורי של הארגון בתחילת הדרך, פנתה תנועת אם תרצו לרשת העמותות בבקשה לפעול בהקדם על מנת שהציבור יהיה מודע שמדובר בפרסום של ארגון שעיקר המימון שלו מישויות מדיניות זרות.

 

 

פרסומים אחרונים:

סרטונים:

חדשות ועדכונים

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט

דילוג לתוכן