אם תרצו בדרישה שדרו את הדיון על פתיחת שערי המדינה

תנועת אם תרצו בדרישה מנשיאת ביהמ"ש העליון: שדרו את הדיון על פתיחת שערי המדינה לאוקראינים שאינם זכאי חוק השבות

שתפו:

 

לכבוד, נשיאת בית המשפט העליון השופטת אסתר חיות הנדון: בקשה לשידור ישיר של הדיון על מדיניות פתיחת שערי ישראל לאזרחים מאוקראינה שאינם זכאי חוק השבות ביום ראשון י"ז באדר ב', ה-3/20 בשעה 30:15 ,עתיד להתקיים בבית המשפט העליון בירושלים בשבתו כבית המשפט הגבוה לצדק, דיון על מדיניות פתיחת שערי ישראל לאזרחים מאוקראינה שאינם זכאי חוק השבות, בג"ץ 22/1765 . אין חולק כי מדובר בנושא בעל עניין עצום לציבור וכן בדיון דרמטי שאפילו עצם קיומו משליך על זהותה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית אנו חושבים שאין דיון ראוי ממנו לשידור. ברצוננו אף לציין כי כבוד הנשיאה כבר התבטאה בעבר בנושא השידור החי, בהקשר לשידור הדיון בעתירה שהוגשה לבית המשפט הנכבד נגד תקנות שעת החירום המאפשרות לשב"כ לעקוב אחר חולי קורונה בה אמרה כבודה כי "מערכת בתי המשפט מקפידה כל העת על הגשמת עיקרון פומביות הדיון. כך בימים כתיקונם וכך באילוצים המתחייבים ממצב החירום ובהתאם להנחיות משרד הבריאות." אף הוסיפה בהמשך כי: "אנו שוקדים על הפעלת שידור ישיר ניסיוני של דיונים נבחרים בבית המשפט העליון באמצעות לשכת העיתונות הממשלתית, וזאת לרבות תיקוף נוהל מתאים שיפורסם באתר האינטרנט של הרשות השופטת". לדעתנו החשיבות של שידור הדיון ובוודאי תיעודו בהקלטה בוידאו משרת גם צורכי הציבור בימים אלו, אך גם את הדורות הבאים. שכן אין לנו ספק שהדיון עוד יעורר עניין עצום בעתיד, אף יותר מהיום והוא עתיד להילמד ולהיכתב בספר תולדות הימים של מדינת ישראל. למען הסר ספק יובהר, כי אין באמור לעיל משום הבעת הסכמה מכל סוג לעצם הדיון העתיד להתקיים בבית המשפט הנכבד. לדעתנו עצם הדיון, מהווה פגיעה חמורה ביסודותיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית וכמדינה מתוקנת. את העתירה היה צריך לדחות על הסף משני טיעונים עיקרים היעדר זכות עמידה והיעדר שפיטות. לא יעלה על הדעת שבית המשפט יאפשר לישות מדינית זרה להתערב בעניינה הפנימים של ישראל באמצעות הגשת עתירה לבג"ץ ובנוסף ההתערבות חסרת האחריות של שופטי העליון פעם אחר פעם במדיניות של נבחרי הציבור אינם חוקים וגורמים להמשך החלשת אמון הציבור במערכת המשפט. יחד עם זאת, והיות והדיון עתיד להתקיים בלאו הכי, אנו מבקשים מכבוד הנשיאה, שתאפשר לכל הפחות את העברתו בשידור חי.

נוסח המכתב:

לכבוד,
נשיאת בית המשפט העליון השופטת אסתר חיות
הנדון: בקשה לשידור ישיר של הדיון על מדיניות פתיחת שערי ישראל לאזרחים מאוקראינה שאינם
זכאי חוק השבות
ביום ראשון י"ז באדר ב', ה-3/20 בשעה 30:15 ,עתיד להתקיים בבית המשפט העליון בירושלים בשבתו
כבית המשפט הגבוה לצדק, דיון על מדיניות פתיחת שערי ישראל לאזרחים מאוקראינה שאינם זכאי חוק
השבות, בג"ץ 22/1765 .
אין חולק כי מדובר בנושא בעל עניין עצום לציבור וכן בדיון דרמטי שאפילו עצם קיומו משליך על זהותה
של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית אנו חושבים שאין דיון ראוי ממנו לשידור.
ברצוננו אף לציין כי כבוד הנשיאה כבר התבטאה בעבר בנושא השידור החי, בהקשר לשידור הדיון
בעתירה שהוגשה לבית המשפט הנכבד נגד תקנות שעת החירום המאפשרות לשב"כ לעקוב אחר חולי
קורונה בה אמרה כבודה כי "מערכת בתי המשפט מקפידה כל העת על הגשמת עיקרון פומביות הדיון. כך
בימים כתיקונם וכך באילוצים המתחייבים ממצב החירום ובהתאם להנחיות משרד הבריאות."
אף הוסיפה בהמשך כי: "אנו שוקדים על הפעלת שידור ישיר ניסיוני של דיונים נבחרים בבית המשפט
העליון באמצעות לשכת העיתונות הממשלתית, וזאת לרבות תיקוף נוהל מתאים שיפורסם באתר
האינטרנט של הרשות השופטת".
לדעתנו החשיבות של שידור הדיון ובוודאי תיעודו בהקלטה בוידאו משרת גם צורכי הציבור בימים אלו, אך
גם את הדורות הבאים. שכן אין לנו ספק שהדיון עוד יעורר עניין עצום בעתיד, אף יותר מהיום והוא עתיד
להילמד ולהיכתב בספר תולדות הימים של מדינת ישראל.
למען הסר ספק יובהר, כי אין באמור לעיל משום הבעת הסכמה מכל סוג לעצם הדיון העתיד
להתקיים בבית המשפט הנכבד.
לדעתנו עצם הדיון, מהווה פגיעה חמורה ביסודותיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית
וכמדינה מתוקנת. את העתירה היה צריך לדחות על הסף משני טיעונים עיקרים היעדר זכות עמידה
והיעדר שפיטות. לא יעלה על הדעת שבית המשפט יאפשר לישות מדינית זרה להתערב בעניינה
הפנימים של ישראל באמצעות הגשת עתירה לבג"ץ ובנוסף ההתערבות חסרת האחריות של שופטי
העליון פעם אחר פעם במדיניות של נבחרי הציבור אינם חוקים וגורמים להמשך החלשת אמון
הציבור במערכת המשפט.
יחד עם זאת, והיות והדיון עתיד להתקיים בלאו הכי, אנו מבקשים מכבוד הנשיאה, שתאפשר לכל הפחות
את העברתו בשידור חי.

שתפו:

פרסומים אחרונים:

פרויקטים אחרונים:

דורשים ניצחון!

יעד גיוס הסכום שגויס עד עכשיו 0 תרמו עכשיו למאבק   דורשים ניצחון והכרעה חייבים לדרוש מהממשלה להפסיק לדשדש ולחתור לניצחון והכרעה בדרום ובצפון, ולא

סרטונים:

חדשות ועדכונים

אירועים קרובים

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט

דילוג לתוכן