תחרות הסיפורים הקצרים תשע"ז

תחרות הסיפורים הקצרים של "אם תרצו" יוצאת לדרך זוהי השנה החמישית!

שתפו:

תחרות הסיפורים הקצרים של "אם תרצו" יוצאת לדרך זוהי השנה החמישית!

לתקנון המלא לחץ כאן

תקנון תחרות סיפור קצר  אם תרצו תשע"ז

נושא התחרות הוא ציונות.

על הסיפורים להיות כתובים בשפה העברית בלבד.

אורך הסיפורים: עד 2,000 מילה על פי ספירת המילים של מעבד התמלילים וורד.

התחרות מוגבלת לסיפורים מקוריים שטרם פורסמו, ושלא השתתפו בתחרות זו בשנים קודמות.

נא להקפיד לפני ההגשה על תקינות הסגנון והפיסוק.

משתתף יכול לשלוח עד 2 סיפורים.

את הסיפורים יש לשלוח בדוא"ל לכתובת- [email protected]

בגוף המכתב יש לציין את שם הסיפור ואת פרטי המחבר: שם מלא, גיל, ומספר טלפון. מי שמעוניין להשאר בעילום שם נא לציין זאת בגוף המכתב.

את הסיפור יש לצרף בקובץ וורד או pdf בלבד. בקובץ עצמו אין לציין את שם המחבר.

הנהלת התחרות תבדוק אם הסיפור עומד בקריטריונים של התחרות. כותבו של סיפור שלא יעמוד בקריטריונים יקבל התראה ויוכל לשלוח את הסיפור מחדש או לשלוח סיפור אחר במקומו, כל עוד לא חלף המועד האחרון למשלוח הסיפורים.

תנועת "אם תרצו" שומרת לעצמה את הזכות לפסול את הסיפור ככל שהוא ייראה בעיניה כלא ראוי,  לא  מתאים  לזיהוי  של התנועה כגוף  הדוגל  בערכי הציונות של מדינת ישראל וכיו"ב.

ניתן להגיש סיפורים עד 24.4.17 בחצות.

שיטת השיפוט תיקבע על ידי הנהלת התחרות. כל החלטות חבר השופטים הנן סופיות ואינן ניתנות לערעור.

"אם תרצו" רשאית להפסיק ו/או לבטל את התחרות ו/או לשנות את תנאיה לרבות שינויים סבירים בתקנון זה, מכל סיבה שהוא, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

השופטים יעריכו את הסיפורים על סמך תוכנם בלבד ולא יידעו את זהות מחבריהם.

הנהלת תנועת "אם תרצו" רשאית לפעול לפרסום הסיפורים בחוברת אשר תאגד את הסיפורים הנבחרים, בלי צורך במתן תמורה נוספת.

תקנון התחרות מחייב כפי שהוא מופיע בכל זמן נתון באתרי ודפי הפייסבוק של הנהלת התחרות. הנהלת התחרות שומרת לעצמה את הזכות לשנות, להרחיב, לבטל את כולו או מקצתו בכפוף לשיקול דעת הנהלת התחרות בלבד. על משתתף בתחרות להכנס מפעם לפעם, כדי לבדוק אם נערכו שינויים בתקנון.

לא תהא כל אחריות ל"אם תרצו" במידה ולא ניתן יהיה ליצור קשר עם הזוכה מכל סיבה – פרטי הקשר אינם ו/או במידה שהפרטים שנמסרו על ידי הזוכה אינם נכונים ו/או אינם מדויקים ו/או לא אפשרו מסירת הפרס.

קבלת הפרס מותנת בהגעה לאירוע יום העצמאות של תנועת "אם תרצו".

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אי עמידה באחד מהתנאים בתקנון זה עלולה לעכב ו/או לבטל את מסירת הפרס.

אחריות  המשתתף להקפיד על כך שהסיפור ששלח אינו מכיל תכנים לא ראויים, גסים, משמיצים, מגונים או הפוגעים בפרטיותו של אדם ובשמו הטוב. בנוסף, אין לשלוח סיפור שיש בו באופן גלוי או סמוי פרסום או הצעה למכור או לקנות מוצרים כלשהם. המשתתף מאשר כי בסיפור שהוא שולח במסגרת התחרות אין משום הפרת כל דין, לרבות זכויות יוצרים, הזכות לפרטיות, חוק איסור לשון הרע וחוק העונשין.

בשליחת הסיפור מצהיר ומאשר המשתתף כי הוא בעל כל הזכויות בסיפור וכי הוא מאשר שהסיפור ישתתף בתחרות ונותן את הסכמתו המלאה לפרסום הסיפור שהועלה על ידו על ידי "אם תרצו" בכל פלטפורמה שהיא, ללא הגבלת זמן או מקום ובמסגרת כל פרויקט אחר של "אם תרצו" וזאת ללא כל תמורה.

הפרסים לזוכים:

מקום ראשון – 1500 ₪ + סדנת כתיבה מקצועית אשר תיערך בבית אורי צבי גרינברג שבירושלים.

מקום שני – 1000 ₪ + מארז ספרים מתנת הוצאת ספרים "סלע מאיר".

מקום שלישי – 500 ₪ + מארז ספרים מתנת הוצאת ספרים "סלע מאיר".

שלבי התחרות

שלב הראשון – 5.4.2017-24.4.2017

הציבור יוזמן להגיש יצירות ספרותיות עבריות וציוניות, באורך שלא יעלה על 2000 מילים.

שלב שני – 24.4.2017-2.5.2017

צוות השופטים יבחר את הסיפור הנבחר שלו, ובתום התקופה ניידע את הזוכה על זכייתו.

בשליחת סיפור לתחרות מביע המחבר הסכמה מלאה לתקנון זה, על כל סעיפיו.

 

בתאריך ו' אייר, תשע"ז 2.5.2016 יוכרזו הזוכים בתחרות באירוע יום העצמאות של תנועת "אם תרצו", לזוכים תועבר הודעה יום קודם לכן.

קבלת הפרס מותנת בהגעה לאירוע יום העצמאות של תנועת "אם תרצו"
תנועת "אם תרצו" שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תאריכי שלבי התחרות בהתאם להיקף היצירות שיתקבלו.

 לפרטים נוספים: תום ניסני – [email protected]

את הסיפורים יש לשלוח למייל – [email protected]

שתפו:

פרסומים אחרונים:

פרויקטים אחרונים:

דורשים ניצחון!

יעד גיוס הסכום שגויס עד עכשיו 0 תרמו עכשיו למאבק   דורשים ניצחון והכרעה חייבים לדרוש מהממשלה להפסיק לדשדש ולחתור לניצחון והכרעה בדרום ובצפון, ולא

סרטונים:

חדשות ועדכונים

אירועים קרובים

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט

דילוג לתוכן