ניתוח ארגונים אשר עומדים בקריטריון לתיקון חוק חובת גילוי

ניתוח ארגונים אשר עומדים בקריטריון לתיקון חוק חובת גילוי

שתפו:

ביום חמישי ה-2 ביוני פרסם רשם העמותות במשרד המשפטים את רשימת 25 הארגונים (עמותות וחברות לתועלת הציבור) עליהם יחול התיקון לחוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה. (הגברת השקיפות לגבי נתמכים שעיקר מימונם מתרומות של ישויות מדיניות זרות).

בימים אלו מתקיים מאמץ מצד גורמים שונים המתנגדים לתיקון החוק מטעמים פוליטיים ומטעמים כלכליים, להציג תיקון זה לחוק חובת הגילוי כרדיפה פוליטית אחר ארגוני שמאל ו/או ארגוני "זכויות אדם".

נייר זה מביא דוגמאות שונות המתייחסות לפעילויות מרבית הארגונים הנמצאים באותה רשימה. הדוגמאות מוכיחות כי רוב הארגונים ברשימה אינם ארגוני "שמאל" ולא "ארגוני זכויות אדם" – רובם המוחלט של הארגונים ברשימה הם ארגונים פוליטיים, שתולים, הפועלים במימון ממשלתי זר נגד מדינת ישראל ונגד חיילי צה"ל. עיקר עיסוקם בהכפשת ישראל בארץ ובעולם תוך הפקת רווחים כלכליים מהסכסוך.

תנועת "אם תרצו" מתנגדת בכל מקרה למימון מדינתי זר של ארגונים חוץ-פרלמנטרים באשר הם וללא קשר בעמדות אותן הם מנסים לקדם.

אם מדינת ישראל רוצה להמשיך ולשמור על צביונה הדמוקרטי ועל קיומה של החברה החופשית, הליברלית והאנושית ביותר במזה"ת, עליה להמשיך ולקדם את התיקון לחוק השקיפות הנ"ל ביתר שאת. בטווח הארוך ישראל חייבת להתעקש על חוק רחב ונוקשה בהרבה, הכולל בתוכו סעיפי מיסוי כבדים על הכספים הזורמים ממדינות זרות שמטרתן שינויה מבפנים, וכן הרחקה מבסיסי צה"ל ומתקנים רגישים וכמובן ביטול מוחלט של כל תקני שירות לאומי באותם ארגונים שתולים.

מתן פלג.

לכתבה בנושא נייר העמדה בעיתון הארץ – לחצו כאן

המסמך יעלה לאתר בימים הקרובים

פרסומים אחרונים:

סרטונים:

חדשות ועדכונים

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט

דילוג לתוכן