הקרן החדשה לישראל והמסע להחרמת ישראל ותוצרתה

25

" הקרן החדשה לישראל והמסע להחרמת ישראל ותוצרתה

סקירת פעילותם של בכירי "הקרן החדשה לישראל" והארגונים הממומנים על ידה להשחרת פניה של ישראל והשימוש ברטוריקה דומה בפעילות של ארגונים בינ"ל במסע להחרמת ישראל.אנו מזמינים אתכם לרכוש את הספרון החשוב במחיר מיוחד.

הקרן החדשה לישראל

החל מ-1978 ועד היום, העניקה "הקרן החדשה לישראל" למעלה מ-250,00,000$ לכ-850 ארגונים בישראל.

הקרן פועלת בתחומים רבים ובהם: דת, חברה, משפט, חינוך, ממשלה וסביבה.

חוברת זו מפרטת את פעילותם של בכירים וארגונים הנתמכים על ידי הקרן,  נגד המדיניות של ישראל ושל צה"ל.

בחוברת זו לוקטו עובדות מפעילתם של ארגונים ופעילים מ'הקרן החדשה לישראל' (NIF) וכן מפעילותם של ארגונים בינ"ל ופעיליהם הקוראים לחרם על ישראל ושאינם קשורים ל'קרן החדשה'.

החוברת מבוססת על מידע שהיה גלוי וזמין בעת שבוצע המחקר.

אנו מבהירים, כי על אף המאמצים הרבים שהושקעו בעבודת העריכה, יתכן כי ישנם מקורות נוספים אשר עשויים היו להשפיע על תוצאות המחקר ואשר לא הגיעו לידנו. על מנת שהמידע בחוברת זו יהיה מדוייק, נודה לכל מי שיש בידיו מידע נוסף ויוכל להביאו לידיעתנו. אם ידרשו תיקונים בעקבות מידע שיתקבל, נדאג לעדכן אותם במהירות ולנסות ליידע את מי שנחשף למידע הקודם.

בכל מקרה – המבקש להסתמך על המידע האמור בחוברת זו עושה זאת על אחריותו בלבד, ובהתאם ל"הערת  אזהרה" זו.

אנו מזמינים אתכם לרכוש את הספרון החשוב במחיר מיוחד.

 

קטגוריה: