בכוח הזכות – הזכות המשפטית של עם ישראל על ארץ-ישראל

20

" בכוח הזכותהזכות המשפטית של עם ישראל על ארץישראל." – הספרון שנלחם על האמת

ספרון זה נועד בראש ובראשונה לקהל הישראלי. על פניו, ניתן היה להניח כי הציבור הישראלי יהיה בקיא בטענות ובעובדות שיוצגו בספרון זה, אך במציאות אין זה כך. הקורא הישראלי הממוצע יגלה מידע חדש ואף יופתע מן הנתונים, זאת כיוון שחומר זה מעולם לא הוצג בפניו, לא במערכת החינוך, לא באמצעי התקשורת למיניהם ולא באקדמיה הישראלית. במקביל, דווקא גלגלי התעמולה האנטי־ישראלית פועלים ביתר שאת בקידום נרטיב מוטה שעושה עוול לאמת. על כן, משמעותו של ספרון זה כפולה ומכופלת. ברצוננו להציג את המציאות 5 כפי שהיא בפני הקורא, למען ירחיב ידיעותיו ויכיר את העובדות לאשורן.

בספרון יוצג תהליך משפטי שהחל הלכה למעשה בהצהרת בלפור בשנת 1917, שבה הוגדרה, בתמציתיות, מטרת הקמתה של המדינה היהודית. החלטת חבר הלאומים (1922) לאשר את מסמך ”המנדט עבור פלשתינה", העניקה לה את הגושפנקה הרשמית של המשפט הבינלאומי. ”המנדט על פלשתינה" היה מסמך משפטי המחייב את שלטון המנדט הבריטי לספק את כל הפרטים והאמצעים להקמת המדינה היהודית בארץ־ישראל. יותר משלושה עשורים שגורל אזורים שונים מארץ־ ישראל הנמצאים בריבונות ישראלית נידונים חדשות לבקרים לגחמות, מניפולציות, ומשאים ומתנים פוליטיים תוך קידום נרטיבים זרים. נרטיבים אלו מערערים על זכותו של העם היהודי להגדיר עצמו בחבלי מולדתו. על העולם, ויותר מכך, עלינו – היהודים והישראלים – לזכור מי הוא הריבון החוקי על ארץ־ישראל. למי הארץ שייכת בכוח הזכות ולא בכוח הזרוע, מכוח התנ"ך וההיסטוריה, ולמי ניתנה הזכות המעוגנת על פי המשפט הבינלאומי. ספרון זה יעסוק בעובדות הנוגעות לזכות המשפטית הבינלאומית שניתנה לעם היהודי להקמת מדינה יהודית בארץ־ישראל, ”מתוקף זכותנו החוקית…"

אנו מזמינים אתכם לרכוש את הספרון החשוב במחיר מיוחד.

קטגוריה: