רשימת דוחות וניירות עמדה

שתולים כריכה

השתולים

ב׳ בטבת תשע״ו (דצמבר 14).

WordPress database error: [Unknown column 't.term_order' in 'order clause']
SELECT t.*, tt.* FROM kgup_terms AS t INNER JOIN kgup_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id LEFT JOIN kgup_icl_translations icl_t ON icl_t.element_id = tt.term_taxonomy_id AND icl_t.element_type IN ('tax_wpv_sermons_category') WHERE tt.taxonomy IN ('wpv_sermons_category') AND t.term_id IN ( 66 ) AND tt.count > 0 AND ( ( icl_t.element_type IN ('tax_wpv_sermons_category') AND icl_t.language_code = 'he' ) OR icl_t.element_type NOT IN ('tax_wpv_sermons_category') OR icl_t.element_type IS NULL ) ORDER BY t.term_order ASC

טרור מדיני

היכונו לטרור המדיני

ה׳ בתמוז תשע״ה (יוני 22).
1 51 2 3 5