מורשת קרב המביאה את סיפורו של סמל יוסי לפר, איש צוות שנותר לבדו בטנק בחאן יונס

והמשיך בלחימה עיקשת וממושכת נגד האויב עד לחילוצו.

 תקציר האירוע: