מלגת אם תרצו למחקר ומחשבה ציונית

מלגות מיועדות לסטודנטים במוסדות להשכלה הגבוהה באקדמיה בישראל הלומדים במסלול המחקרי לתואר מוסמך.

• נושאי המחקר לקבלת המלגה: ציונות ויהדות, זהות ציונית-יהודית, מדעי מדינה יהודיים, יהדות – בין מודרניזם לפוסט מודרניזם, זכותו של העם היהודי על ארץ ישראל על פי המשפט הבינ"ל, מימוש הציונות לאור חזונם של נביאי ישראל, האתגרים שפניהם ניצבת ישראל כמדינת לאום, אוטו-אנטישמיות, יהודופוביה, מיעוטים שקשרו את גורלם לציונות וכן נושאים קרובים.

מלגות למחקר ומחשבה ציונית