אודות תנועת "אם תרצו"

"אם תרצו" היא התנועה הציונית הגדולה בישראל.

התנועה פועלת לחיזוק ולקידום ערכי הציונות בחברה הישראלית.

"אם תרצו" פועלת להתחדשות השיח, ההגות והאידיאולוגיה הציונית בחברה בישראל, תוך שימת דגת על הכשרת דור העתיד של מנהיגות המדינה ובניית אליטה ציונית.

מתוך כך פועלת התנועה לקידום הגות, תרבות ופעילות ציונית בחברה. חלק מרכזי מפעילותה של התנועה מוקדש למאבק בתופעת הדה-לגיטימציה של מדינת ישראל ולמתן מענה לתופעות פוסט ואנטי ציוניוֹת.

"אם תרצו" הינה תנועה חוץ פרלמנטארית אשר הוקמה בשנת 2006 (לאחר מלחמת לבנון השנייה) על-ידי אנשי רוח, סטודנטים ומילואימניקים. נכון לשנת תש"פ (2020) מפעילה התנועה 20 סניפים ונציגויות באוניברסיטאות ובמכללות ברחבי הארץ.

בנוסף לציבור הסטודנטים, התנועה פועלת יחד עם משפחות שכולות, נכי צה"ל, בני מיעוטים התומכים בישראל כמדינה ציונית, תושבי פריפריה, עולים חדשים, ועוד.

לתנועה שני קהלי יעד מרכזיים:

 • ציבור הסטודנטים בישראל
 • מוקדי הכוח בחברה הישראלית המעצבים את השיח.

מיום הקמתה ביססה תנועת "אם תרצו" את מעמדה כשחקן בולט ומשפיע בשיח הציבורי והתקשורתי במדינת ישראל.

דרך עיצוב דעת הקהל והשפעה על מדיניות מצד גורמים שונים.

מעבר לפעילות שגרתית ענפה ופעלתנית של התנועה, היא גם מובילה כדרך קבע, מאבקים ציבוריים רחבי היקף ומפרסמת דו"חות שונים החושפים את מעורבותם של ארגונים הממומנים על ידי "הקרן החדשה לישראל" וממשלות זרות נגד זהותה היהודית והדמוקרטית של המדינה.

לאורך השנים חשפה התנועה את מעורבות ארגוני הקרן לישראל חדשה בגיבוש דו"ח גולדסטון שהאשים את חיילי צה"ל בפשעי מלחמה, בפעולות לרדיפת בכירים ישראליים בחו"ל ובמסעות דה-לגיטימציה נגד ישראל בעולם. נוסף על כך, יזמה התנועה מאבקים ופרסמה דו"חות אשר חשפו את ההטיה האנטי ציונית באקדמיה, פרסמה את הספרון "נכבה חרטא" שחשף את שקרי מיתוס הנכבה (חרטא) בנושא מלחמת העצמאות ועוד.

חזון "אם תרצו"

קיום חברה ציונית ובה אליטה הרואה עצמה גורם מהותי בהובלת המפעל הציוני, בעל אחריות יסודית להגן על ערכי מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.

אידיאולוגיית הליבה של "אם תרצו"

 

ציונות

מדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, השונה משאר העמים בשל זהותו, ערכיו וייעודו הייחודיים. עצמאות היא רק ההתחלה: עלינו לצקת לתוך מסגרתה של המדינה תכנים השאובים ממורשתנו, כמו גם להמשיך ולחזק בכל זמן את האמונה בצדקת דרכנו, בהתבסס על הכרת העובדות ההיסטוריות של עמנו.

יהדות

חיזוק הזהות היהודית-לאומית בקרב הציבור הישראלי, לרבות ציוּן מועדי ישראל ובכלל זה התכנים והמנהגים המייחדים את עמנו. ללא עצמיות לא תישמר העצמאות.

אהבת הארץ

סיורים ברחבי ישראל להכרת התושבים, הגיאוגרפיה, ההיסטוריה והאתגרים המרכזיים.

ערבות הדדית ("עשה טוב")

כל אדם מישראל משלים אדם אחר. יש בו משהו ייחודי שהוא יכול להעניק וחסר לו משהו שהוא צריך לקבל. לכן פועלת תנועת "אם תרצו" כל העת להגברת ערכי הערבות הדדית והעזרה לחלשים בקרב העם, ובדרך זו להוסיף לאהבת ישראל ולאחדות עם ישראל.

דבקות באמת ("סור מרע")

הפרכת שקרי התעמולה האנטי ישראלית של שונאי ישראל, הוקעת ארגונים המשחירים את פניה של ישראל (דה-לגיטימציה ודה-הומניזציה) ומעודדים הפעלת לחצים חיצוניים על ישראל במסווה של פעילות חברתית.

פעילויות ליבה

סניפים סטודנטיאליים

תנועת "אם תרצו" מפעילה 20 סניפים באוניברסיטאות ובמכללות ברחבי הארץ. התנועה מחזקת את זהותם הציונית והיהודית של הסטודנטים בישראל ומעודדת אותם לקחת חלק בפעילות ציונית במסגרת האקדמיה הישראלית.

ערבות הדדית בחברה

אחת ממטרותיה המרכזיות של תנועת "אם תרצו" היא פיתוח תחושת סולידאריות וערבות הדדית בקרב חלקיו השונים של עם ישראל. החל משנת 2006 התנדבו במסגרת התנועה מאות אלפי סטודנטים ואזרחים: קלטנו עולים חדשים, תמכנו בתלמידים מתקשים, עזרנו לניצולי שואה, עבדנו לצד חקלאי הנגב והגליל, התנדבנו בשדרות, בנתיבות וביישובי הנגב המערבי, סייענו להשתלבות בני מיעוטים, הושטנו יד לחיילים, עמדנו בנחישות מול האנרכיסטים, סייענו בעתות חירום, נטענו יערות ועוד.

מאבקים ציבוריים

תנועת "אם תרצו" מובילה שינויים משמעותיים בשיח הציבורי-תקשורתי. מעת לעת יוזמת התנועה מסעות ציבוריים רחבי היקף שמטרתם לעורר שיח בנושאים שונים.

הגות

התנועה פועלת לפיתוח הגות ציונית מודרנית. במסגרת זו הוציאה התנועה לאור ספר יסוד, ספרונים בנושאים שונים, הגדה לחג העצמאות, תחרות סיפורים ציוניים, מגזינים ומאות מאמרים העוסקים בפיתוח חשיבה והגות ציוניים.

כנסת

מכוון שפעילות תנועת "אם תרצו" משפיעה על סדר היום הציבור הדבר גורם לכך שהחומרים שמפיקה התנועה מהווים השראה לפעילות פרלמנטרית ובתוכה, קידום הצעות חוק, הצעות לסדר היום, דיונים בועדות. התנועה הייתה שותפה בעבר לשדולות במגוון תחומים, בין השאר שדולה למלחמה בדה-לגיטימציה נגד מדינת ישראל, שדולה לניצחון ישראל, שדולה לעידוד וקידום מיעוטים המשרתים בצה"ל ובשירות לאומי ועוד. התנועה מפעילה זה מספר שנים את "המשמר הציוני-דמוקרטי", מתוך מטרה של פיקוח, למידה, ויוזמה שנועדו להבטיח את פעולותיהם של חברי הכנסת לחיזוק אופייה היהודי-ציוני והדמוקרטי של מדינת ישראל. חברי המשמר הציוני-דמוקרטי לוקחים חלק בדיוני וועדות הכנסת ודואגים שחברי הכנסת הנבחרים לא ישכחו כי נבחרו על פי רצון הרוב שמאמין בחיזוק ושמירה של צביונה היהודי-דמוקרטי של מדינת ישראל.

אגף משפטי

אם תרצו פועלת בתחום המשפטי מאז הקמתה אולם בשנים האחרונות מבססת ומגדילה את הפעילות של האגף המשפטי שלה. האגף המשפטי של אם תרצו חותר לקידום מערכת משפט ציונית בתוכו נורמות משילות, חקיקה וליטיגציה מנהלית יוזמת נגד הגורמים האנטי ציוניים וגם להיות כלי המציב מענה ללוחמה המשפטית נגד ישראל. האגף עוסק בליווי משפחות שכולות נכי צה"ל, חיילי מילואים, סטודנטים וכן כל מי שערכיו תואמים את ערכי התנועה. תנועה תשאף להפוך למגדלור ערכי ומשפיע בתחום המשפטי.

דו"חות ומאבקים ציבוריים –

כל דו"ח אותו מפרסמת התנועה מעורר עניין ושיח ציבורי ומשפיע ישירות על התודעה במדינת ישראל. הנה כמה דוגמאות למסעות ציבוריים של תנועת "אם תרצו" בשנים האחרונות:

 • "הקשר בין ארגוני הקרן החדשה לדו"ח גולדסטון"  – לקריאה לחצו כאן
 • "הקשר בין ארגוני הקרן החדשה לבין רדיפת בכירים ישראליים בחו"ל" – לקריאה לחצו כאן
 • "מעורבות של גורמי מימון ערביים בארגוני הקרן החדשה" –לקריאה לחצו כאן
 • הסתה, הדרה והטייה אנטי-ציונית באוניברסיטאות – לקריאה לחצו כאן
 • פוליטיזציה באוניברסיטת בן גוריון  – לקריאה לחצו כאן
 • "נכבה חרטא" ו"שקר הפליטים הפלסטינים" – חשיפת השיח השקרי בנושא מלחמת העצמאות  ותעמולת "הנכבה" (הספרון "נכבה חרטא" תורגם לאנגלית, רוסית וערבית)
 • "אין ציונות בלי ציון": מסע  ציבורי למען חשיבותה של אחדות ירושלים עבור המפעל הציוני
 • פרסום דו"ח על ארגוני שמאל קיצוני המסכלים הטבות לחיילי מילואים ולחיילים משוחררים ונוקטים עמדה נגד שוויון ובעד היבדלוּת המיעוט הערבי  – לקריאה לחצו כאן
 • כתיבת ניירות עמדה על רדיפת "פורום גיוס העדה הנוצרית"  – לקריאה לחצו כאן
 • פרסום דו"ח וניהול מאבק תקשורתי שחשף את הפוליטיזציה בקליניקות המשפטיות באוניברסיטת חיפה  – לקריאה לחצו כאן
 • פרסום נייר עמדה ואיסוף אלפי חתימות על עצומה הקוראת להפסקת הדיקטטורה של בג"ץ, תחת הכותרת "מדינה בשלטון הבג"ץ – כתב אישום: בג"ץ נגד הדמוקרטיה הישראלית"  – לקריאה לחצו כאן
 • טרור מדיני – חשיפת המימון הפלסטיני המיועד לתמיכה בפעילות ארגוני הדה-לגיטימציה – בצלם, שוברים שתיקה, רופאים לזכויות אדם, עדאללה ועוד. – לקריאה לחצו כאן
 •  דוח מיוחד על פעילות של ארגונים ישראליים בעלי מעמד מייעץ לאו"ם, נגד המדיניות של ישראל – לקריאה לחצו כאן
 •  דוח על המעורבות הישראלית בדוח האו"ם על מבצע צוק איתן – לקריאה לחצו כאן