-שתול הוא ארגון שמקבל כספים מישות מדינית זרה לקיים פעילויות פוליטיות בתוך מדינת ישראל

-"שתולים" הוא שמו של מחקר שפרסמה תנועת "אם תרצו", הבוחן ומסכם את פעילותם של 20 ארגונים ישראלים הנתפסים בחברה כ"ארגוני שמאל" או כארגוני "זכויות אדם" נכון לשנת 2015. ממצאי הדו"ח מראים כי אין מדובר בזה או בזה, אלא בארגונים שתולים.

לדו"ח המלא – לחץ כאן

הבהרה: באוגדן זה לוקטו ממצאים מפעילותם של ארגונים ואנשים שונים. הנתונים מבוססים על מידע שהיה גלוי וזמין בעת שבוצע המחקר. אנו מבהירים כי על אף המאמצים הרבים שהושקעו בעבודת העריכה, ייתכן כי ישנם מקורות נוספים שהיו עשויים להשפיע על תוצאות המחקר ואשר לא הגיעו לידינו. בכדי שהמידע בחוברת זו יהיה מדויק, נודה לכל מי שיש בידיו מידע נוסף שיוכל להביאו לידיעתנו. אם יידרשו תיקונים בעקבות מידע שיתקבל, נדאג לעדכן אותם במהירות ולנסות ליידע את מי שנחשף למידע הקודם. בכל מקרה – המבקש להסתמך על המידע האמור באתר זה עושה זאת על אחריותו בלבד.

השתולים

שוברים שתיקה

בצלם

יש דין

האגודה לזכויות האזרח

המוקד להגנת הפרט

הוועד הציבורי נגד עינויים

זוכרות


הוועד נגד הריסת בתים

מחסום ווטש


מי מרוויח מהכיבוש

קו לעובד

עיר עמים

רבנים למען זכויות אדם

רופאים למען זכויות אדם

גישה

במקום

קואליציית נשים לשלום

עדאלה

אמנסטי אינטרנשיונל ישראל


שיחת מקומית +972


שתולים שלא נכללו בדוח

המוקד לקידום פליטים אפריקאים


א.ס.ף


המוקד לפליטים ולמהגרים


מרכז מוסאוא

שלום עכשיו