יישר כוח לשר החינוך היוצא יואב גלנט.
בסוף השבוע הודיע סופית ח"כ גלנט כי אין בכוונתו להעניק את פרס ישראל במדעי המחשב לשנת תשפ"א למועמד תומך ה-BDS פרופ' גולדרייך. תשובתו המלאה והמנומקת ראויה שתקרא ותלמד על ידי כולם (לחצו כאן לקריאה).

תמצית הדברים מתוך המכתב:
"מהתשתית העובדתית שעמדה לנגד עיני במועד קבלת ההחלטה, עולה תמונה ברורה של פעילות נמשכת )לאורך שנים(, עקבית ומכוונת של פרופ' גולדרייך שתוצאתה היא פגיעה של ממש באקדמיה הישראלית ובמדינת ישראל.
כאשר אני בוחן את הדברים לצורך הענקת פרס ישראל, מסקנתי היא כי את תרומתו של פרופ' גולדרייך כחוקר מאיינים מעשיו הנמשכים של פרופ' גולדרייך המכוונים לפגוע במדינת ישראל ובחלקים מהאקדמיה הישראלית.
יתכן כי פרופ' גולדרייך ראוי לקבל פרסים אקדמיים שונים בזכות מחקריו בתחום מדעי המחשב אבל את פרס ישראל – הפרס של מדינת ישראל, המוענק על תרומה למדינת ישראל – אין פרופ' גולדרייך ראוי לקבל, לפחות לא לעת זו."

תודה רבה ח"כ גלנט!

כתוב הערה:

*

כתובת הדוא"ל שלך לא תפורסם.

© manta web 2015 | בונים חברה ציונית - אם תרצו
עקבו אחרינו: